Tarifat dhe kontributet

Tarifat e shkollimit në vitet vijuese pas vitit të parë duhet të paguhet në çdo degë të bankës duke përdorur formularin e veçantë të quajtur MAV, i cili është në dispozicion në internet dhe është i përgatitura në bazë të të ardhurave të studentëve. Studentët me aftësi të kufizuara, të barabartë ose më të lartë se 66%, nga zhvlerësimi duhet të paguajnë një kontribut prej 17,10 Euro dhe kontributin Rajonale në shumën 140 Euro. Përjashtimi nga tarifat e mbetura të shkollimit është rezervuar për ata studentë të cilët dërgojnë deklaratën e tyre të aftësisë së kufizuar dhe të gjithë dokumentacionin mjekësor në zyrën e administratës studentore.

Një modalitet i ri për pagimin e tarifave të shkollimit është aktivizuar duke filluar nga viti akademik 2013-2014.

Studentët do të jenë në gjendje të paguajnë tarifat e shkollimit duke përdorur formularin online "MAV" (Njoftim Mandat Pagesa) për regjistrim për të gjitha kurset e diplomave. MAV nuk do të dërgohet më në shtëpi.

Studentët mund të paguajnë tarifat në çdo degë të Bankës UniCredit duke vendosur kodin e pagesës Tatimore (kodin e pagesës do të jepet kur plotësohet aplikimi i regjistrimit të parë shih DATI DI CARRIERA në internet), ose në ndonjë bankë tjetër.

 

Nuk ka metoda të tjera të lejuara për pagesat.

na ndiqni në

facebook  google plus  you tube